• La Franquícia y la CEE Normas de competencia (Franchising en het Europese mededingingsrecht), in Gaceta Jurídica de la CEE, serie D núm. II 31: 187-206 (1987);
• Kaufvertragsrecht in den Niederlanden (Nederkands Kooprecht) in Von Westphalen (red.) Handbuch des Kauf¬vertrags¬rechtes in den EG-Staaten, Keulen 1992 ;
• Le droit de la Distribution aux Pays-Bas (Nederlands distributierecht), in Droit et Pratique du Commerce International, 1992, Vol. 18, no. 3, pp. 437ff.
• Handelsvertreterrecht in den Niederlanden (Nederlands agentuurrecht), in Graf Von Westphalen (red.), Köln 1995, Handbuch des Handelsvertreterrechts in EU-Staaten und der Schweiz, Keulen 1995;
• Agency law in the Netherlands, in Roney, Alex (ed.), Appointing commercial agents in Europe, Chichester, etc. 1996 (chapter 13).
• Geschillenbeslechting in de emissiehandel, in Energiebeursbulletin December 2004.
• Staatsparticipatie in de winning en distributie van aardgas, in Energiebeursbulletin April 2006;
• Consolidation of Arbitral Proceedings in The Netherlands: The Practice and Perspective of the Netherlands Arbitration Institute, in Multiple Party Actions in International Arbitration, edited by the Permanent Court of Arbitration, Oxford, 2009;
• Artikelsgewijs commentaar op het Weens Koopverdrag van 1980, in Sdu Commentaar Vermogensrecht, Den Haag, 2010, en geactualiseerd tot eind 2019 (sinds 2018 samen met mr. F. Shekel en mr. E.R.C. de Haan);
• Gas, elektriciteit en eigendom, preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (“NEVER”), Antwerpen-Cambridge, 2011;
• Chapter 28 (recent developments in arbitration in the Netherlands) in The International Arbitration Review 2011 and 2012, London, 2011-(samen met Mathieu Raas)
• Samenvoeging van arbitrale gedingen volgens artikel 1046 Rv, in TvA 2012/55
• G.J. Meijer, Overeenkomst tot arbitrage, Deventer 2011, 1043 + xiii pages, boekbespreking in NTHR 2013/5, p. 279 ff.
• Verschillende noten bij uitspraken van scheidsgerechten volgens het arbitragereglement van de Raad vabn Arbitrage voor de Bouw, in TBR, sinds 2009
• Arbitrage, een benopte inleiding, Den Haag 2018 (met Heleen Biesheuvel as a co-auteur)
• Arbitrage in handelsgeschillen; de Nederlandse arbitragewet en het NAI, in Klaassen, Meijer and Schleijpen (red.), Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI, Deventer 2019, pp. 19 - 54

Heeft u een vraag?

Neem contact op

  • Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag
  • + 31 6 206 27 835
  • bitter@bitter-adv.nl