Bitter Advocacy

Bitter Advocatuur is gevestigd in Den Haag. Alle werkzaamheden worden uitsluitend door mr. Jan Willem Bitter verricht. Het voordeel van een eenmanskantoor is dat alle contacten met de zaakbehandelaar zelf plaats vinden. In complexe zaken kan van geval tot geval assistentie gezocht worden met andere advocaten en specialisten, teneinde te waarborgen dat de cliënt die assistentie krijgt die hem toekomt. Mr. Bitters gedurende de afgelopen 35 jaar ontwikkelde netwerk staat er borg voor dat de van geval tot geval vereiste assistentie wordt gevonden en ingezet. Omgekeerd is Bitter advocatuur steeds beschikbaar voor het verlenen van assistentie aan ander collega’s en confrères. Het kantoor heeft geen derdengeldrekening.

Jan Willem Bitter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Burgerlijke procesrecht (inclusief arbitragerecht) en
- Verbintenissenrechte (inclusief agentuur- en distributierecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Heeft u een vraag?

Neem contact op

  • Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag
  • + 31 6 206 27 835
  • bitter@bitter-adv.nl