testimonial

Bitter Advocatuur is een eenmanskantoor in Den Haag. Het kantoor concentreert zijn activiteiten met name op procesvoering bij de rechter, arbitrage en op het redigeren van commerciële contracten, waaronder met name (internationale) koopovereenkomsten. De werkzaamheden worden verricht door mr. Jan Willem Bitter, die sinds 1983 advocaat is. Tot 2016 was hij verbonden was aan het kantoor Simmons & Simmons te Amsterdam. Gedurende de afgelopen 35 jaar heeft mr. Bitter met name als advocaat opgetreden in nationale procedures bij rechtbanken en hoven, als raadsman in (internationale) arbitrageprocedures en als arbiter. Hij heeft daarnaast opgetreden als spreker op conferenties in binnen- en buitenland op het gebied van arbitrage en contractenrecht. Hij heeft recentelijk een boek gepubliceerd over Nederlands arbitragerecht (2018)

mr. Jan Willem Bitter | Advocaat sinds 1983

Heeft u een vraag?

Neem contact op

  • Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag
  • + 31 6 206 27 835
  • bitter@bitter-adv.nl